Với sự tiếp thu kết quả nghiên cứu đầy đủ của các thầy thuốc Pháp và Việt Nam, sản phẩm được sản xuất với 3 dạng bào chế: viên bao đường, viên bao phim và viên nang mềm.